Potrebujete poradiť? +421 903 503 425 Kde nás nájdete?

0.00,-€

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.                     Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201407884.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovej stránke www.plienkyzbavlnky.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu Tomáš Kútny, Bratislavská 614, 911 05  Trenčín, IČO:47334371, zapísaným v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Trenčíne, č.ž.r.: 350-34777 (ďalej len "Prevádzkovateľ") oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope Prevádzkovateľa na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. 

V prípade, že budete chcieť zrušiť registráciu v e-shope www.plienkyzbavlnky.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na info@plienkyzbavlnky.sk.
Po zrušení registrácie v e-shope www.plienkyzbavlnky.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je Prevádzkovateľ povinný podľa platných zákonov uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný informovať prevádzkovateľa o ich zmene emailom na info@plienkyzbavlnky.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom spracovania objednávky.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta, DPD

S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači/zariadení. 

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info o cookies