Potrebujete poradiť? +421 903 503 425 Kde nás nájdete?

0.00,-€

Pracia sóda 5kg

 

Prášková sóda na pranie (uhličitan sodný, ťažká sóda)8.90 ,- € s dph
Skladom
Hodnotenie (0)

Pracia sóda zmäkčuje vodu a tým chráni vašu práčku pred vodným kameňom. Je jednou z hlavných zložiek pri výrobe domáceho pracieho prášku a mydlového slizu. Odstraňuje škvrny a tuk z textilu, preto sa pridáva do prania.

Zloženie: uhličitan sodný (Na2CO3)

Bezpečnostné opatrenia: VAROVANIE. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Nevdychujte prach.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte na zbernom dvore pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení/vypláchnutí odovzdajte do triedeného odpadu.


Produkt nemá žiadne hodnotenie.